logo-middle

JOB

logo-middle

ด่วน!
เปิดรับ ตําแหน่ง Account executive 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

ขับรถยนต์เป็น เพศหญิง
สามารถพรีเซ้นงานให้หัวหน้า Wow! ได้
สามารถใช้ Word,Excel,Powerpoint ได้
ทํางานร่วมกับ Marketing ได้
พูดเก่ง ขี้โม้ ไม่กลัวจิ้งจก
ฟังเพลงเพื่อชีวิตได้ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับ
ตําแหน่งช่างภาพ
ประจํา 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

ถ่ายรูปเป็น [สินค้า,เสื้อผ้า]
สามารถใช้ Lightroom, Photoshop
ได้เป็นอย่างดี ทํางานร่วมกับ Creative ได้
(ไม่ตีกันนะ) ชอบดูนกดูไม้

เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่ง Creative
2 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

สามารถทํางานเป็นทีมได้ (อินดี้เกินไม่เอานะ 55)
ใช้ Ps,Ai ได้ (ไม่ต้องเก่งเสี้ยวมาปั้นเอง)
ทํางานกับคนตัวใหญ่ได้
เป็นมิตรกับต้นไม้และเฟอร์นิเจอร์
สามารถกดดันตัวเองให้ตื่นมาทํางาน 9 โมงได้
ขี้โม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่ง Ui Developer
2 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมหน้าตาเว็บไซต์ WordPress กินเก่ง
มีวิธีผ่อนคลายในการทํางาน ชอบเล่น Rov [ตําแหน่งป่า] จะพิจารณาเป็น พิเศษ!!

เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่ง Marketing
2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

ใช้ Word, Excel เป็น
ทําแผนกลยุทธ์ การตลาดได้
ชอบคิดอะไรแปลกๆ ทำอะไรใหม่ๆ
ทํางานกับหัวหน้าทีมได้ [โทรตามมันมาทํางานด้วย]
ชอบนั่งอยู่กับที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ